WHAT THE F**K
IS PRESALE?

1

חשיפת הדגם החדש

פרסום תמונות הסמפל ברשתות חברתיות

2

הבדים

שיתוף הבדים הזמינים והסבר על כל אחד

8

משלוחים ואיסופים

תתחדשי!

7

הפריטים מוכנים

תקבלי הודעה לגבי הפריט
המוכן במיוחד עבורך

3

זמן Presale

שאלות, מדידות, הזמנות

4

סגירת הזמנות

ניתן להזמין עד מועד קבוע מראש

6

זמן קסם

הזמן שבו נתפרים כל הפריטים היפים

5

שליחה למתפרה

Go Time!

1

חשיפת הדגם החדש

פרסום תמונות הסמפל ברשתות חברתיות

2

הבדים

שיתוף הבדים הזמינים והסבר על כל אחד

3

זמן Presale

שאלות, מדידות, הזמנות

4

סגירת הזמנות

ניתן להזמין עד מועד קבוע מראש

5

שליחה למתפרה

Go Time!

6

זמן קסם

הזמן שבו נתפרים כל הפריטים היפים

7

הפריטים מוכנים

תקבלי הודעה לגבי הפריט
המוכן במיוחד עבורך

8

משלוחים ואיסופים

תתחדשי!

רוצה שאשתף אותך בסודות קסומים?

רוצה לשמוע על הפתעות וממתקים?

רוצה להיות הראשונה לדעת כשיש פריסייל חדש?

בקרוב יעלה גם הניוזלטר,
עם עדכונים והטבות!
לשמור לך מקום?